Javni poziv za slobodno radno mjesto - magistar farmacije

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Ustanova Gradska ljekarna Zagreb
U Zagrebu, 23. lipnja 2017 .
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  magistar farmacije
Broj radnika:55 5 (pet) m/ž
Trajanje potrebe: određeno vrijeme, zamjena za rodiljni i roditeljski dopust
Potrebna stručna sprema i zvanje: VSS magistar farmacije
Dodatna stručna znanja: licenca za samostalan rad
Radno iskustvo: najmanje 1 godina u struci
Uvjeti rada:  6 dana u tjednu, rad u smjenama, u dnevnom i noćnom dežurstvu
Poslovi: magistra farmacije u ljekarni
Plaća (izražena u koeficijentu 
složenosti poslova radnog mjesta):
1,90; osnovica 5.211,02 kn
Rok za dostavu ponuda:  5 (pet) dana od dana objave
Dokazi uz ponudu:  zamolba, životopis, preslika diplome i licence za samostalan rad

Napomena: Ponuda se podnosi Službi za upravljanje ljudskim resursima Zagrebačkog holdinga d.o.o. ili putem web obrasca za prijavu.