Javni poziv za slobodno radno mjesto - građevinski radnik 1 u podružnici ZET

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Podružnica Zagrebački električni tramvaj
U Zagrebu, 25.07.2017. 
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto

Naziv radnog mjesta: Građevinski radnik 1 (Održavanje pruga)
Broj radnika: 10 izvršitelja
Vrsta radnog odnosa: određeno vrijeme (1 godina)
Potrebna stručna sprema i zvanje: KV (građevinskog smjera)
Radno iskustvo: nije potrebno
Posebni uvjeti: DA - posebni zdravstveni uvjeti prema propisima o zaštiti na radu
Uvjeti rada: moguć rad u smjenama, subotama, nedjeljama i blagdanima, rad u buci, prašini, vlazi, propuhu, u prometu
Rok za dostavu ponuda: 8 dana
Dokazi uz ponudu: molba, životopis, preslika svjedodžbe o završenoj srednjoj stručnoj spremi, elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a, preslika važeće osobne iskaznice.
Napomena: Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskih resursima i pravnih poslova, Zagrebački holding d.o.o., UIica grada Vukovara 41, Zagreb