Javni poziv za otvoreno radno mjesto- glavni knjigovođa Velesajam

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o
Podružnica Zagrebački velesajam
U Zagrebu, 20.07 .2017.

 
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjestoNaziv radnog mjesta: SAMOSTALNI REFERENT - GLAVNI KNJIGOVOĐA
Brol radnika:  1 izvršitelj
Vrsta radnog odnosa: NEODREĐENO VRIJEME
Potrebna strudna sprema i smjer: VŠS/SSS (ekonomski smjer)
Radno iskustvo: 2,5 godine na rađunovodstvenim poslovima
Rok za dostavu ponuda: 5 dana
Dokazi uz ponudu: molba, životopis, preslika diplome, potvrda o stažu sa HZMO-a
Napomena: Ponuda se podnosi Sektoru upravlianja liudskim resursima i pravnih poslova, Zagrebački holding d.o.o., Ulica Grada Vukovara 41, Zagreb