Javni poziv za iskazivanje interesa za zapošljavanje - direktor društva Gradska plinara Zagreb d.o.o.

Zagrebački holding d.o.o.
Direkcija
Zagreb, 20. prosinca 2018.
Javni poziv za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 

Naziv: direktor društva Gradska plinara Zagreb d.o.o.
Broj radnika: 1 (jedan) m/ž
Trajanje potrebe: određeno (mandatno razdoblje od 4 godine)
Potrebna stručna sprema i zvanje: VSS
Radno iskustvo: 3 godine rada na rukovodećim poslovima
Dokaz uz ponudu: molba, životopis, preslika diplome, potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, dokazi o ispunjavanju ostalih uvjeta
Tražene osobine i vještine: komunikativnost, sklonost suradnji i timskom radu, izražene organizacijske sposobnosti, aktivno poznavanje rada na računalu, poznavanje jednog stranog jezika, nekažnjavanost
Rok za prijavu: 27. 12. 2018.

Napomena: ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravih poslova Direkcije Zagrebačkog holdinga d.o.o.
U obzir će se uzeti sve ponude koje najkasnije 27. prosinca 2018. godine do 16.30 sati budu zaprimljene isključivo u elektroničkom obliku ili u pisarnici Direkcije Zagrebačkog holdinga d.o.o..

Nepotpune i nepravodobno pristigle ponude neće se razmatrati.

Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("Narodne novine" br. 121/17), upućuju se potencijalni kandidati iz čl. 102 st. 1 - 3 Zakona da dostave dokaze iz čl. 103. st. 1 tog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje-397/397

Svi kandidati koji zadovoljavaju tražene uvjete iz javnog poziva za iskazivanje interesa za popunjavanje slobodnog radnog mjesta (nastavno: javni poziv) mogu biti pozvani na testiranje i selekcijski razgovor na temelju kojih će se izvršiti izbor kandidata.

predsjednica Uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o.
Ana Stojić Deban