Javni poziv za iskazivanje interesa za zapošljavanje 23 izvršitelja

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
U Zagrebu, 24. srpnja 2017.
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa

Iskazuje se potreba za zapošljavanjem ukupno 23 izvršitelja, na svakom iskazanom radnom mjestu po jedan izvršitelj.

Radni odnos sklapa se na neodređeno vrijeme.

Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od datuma objave.

Uz ponudu se prilažu molba, životopis, preslika diplome, elektronički zapis podataka o radnopravnom statusu.
 
Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova, Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41 ili putem on-line obrasca.
 
Napominje se da prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima, između ostalih kategorija, ostvaruju osobe s invaliditetom, sukladno odredbi čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13 i 152/14).