Javni poziv za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto-voditelj odjela Tržnice

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Podružnica TRŽNICE ZAGREB
u Zagrebu. 20.07.2017.
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
NAZIV MJESTA: VODITELJ ODJELA IMOVINE I INVESTICIJA
Broj radnika: 1
Vrsta radnog odnosa: ODREĐENO VRIJEME
Potrebna stručna sprema i zvanje: VSS, tehničkog smjera
Radno iskustvo: 3 godine radnog iskustva
Rok za dostavu ponuda: 8 dana
Dokazi uz ponudu: molba, životopis, preslika diplome, etektronički zapis podataka o
radnopravnom statusu, uvjerenje o nekažnjavanju
Napomena:  Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova, Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41, Zagreb