Javni poziv za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto - viši referent semafora

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Podružnica Zagrebačke ceste
 
U Zagrebu, 14.07.2017. 
                                    
 
JAVNI  POZIV
           za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
 
Naziv radnog mjesta: viši referent semafora
 
Broj radnika:   1 (jedan)
 
Vrsta radnog odnosa:   neodređeno
           
Potrebna stručna sprema i zvanje: VŠS (prometni smjer)
 
Radno iskustvo: 2 godine

 Rok za dostavu ponuda:  8 dana
 
Dokazi uz ponudu: molba, životopis, preslika diplome, elektronički zapis podataka o radnopravnom statusu
 
Napomena: Ponuda se podnosi nadležnoj službi za upravljanje ljudskim resursima podružnice