Javni poziv za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto - Samostalni referent 2 u podružnici Upravljanje nekretninama

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Podružnica Upravljanje nekretninama
U Zagrebu, 19. lipnja 2017 .
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta: Samostalni referent 2
Broj radnika: 1
Trajanje potrebe: TRAJNO
Potrebna stručna sprema i zvanje: VSS, mag.ing.geod. et geoinf.
Radno iskustvo: 2 godine na poslovima legalizacije nekretnina

Opis poslova:
  • prikupljanje, sistematiziranje i tumačenje geodetsko katastarske si zk. dokumentacije uključujući i terenski rad; identifikacija čestica i međa uključujući i terenski rad; izrada svih vrsta prijamnin listova, elaborata, geodetskih snimki, geodetskih situacijskih nacrta stvarnog stanja, izmjera postojećeg stanja; prikupljanje, sistematiziranje i tumačenje geodetsko katastarske i zk. dokumentacije uključujući i terenski rad vezano uz provođenje postupaka energetskog certificiranja, procjene tržišne vrijednosti nekretnina, kao i za dostavu podataka, izradu i korištenje GIS-a nekretnina, kao i sva ostala pitanja vezana za podatke o nekretninama i druge poslove po nalogu rukovoditelja.

Plaća (izražena u koeficijentu složenosti poslova radnog mjesta): 3,20

Rok za dostavu ponuda: 8 dana

Dokazi uz ponudu: molba, životopis, preslika diplome

Napomena: Ponuda se podnosi Službi za upravljanje ljudskim resursima Zagrebačkog holdinga d.o.o. i putem web obrasca za prijavu.