Javni poziv za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto - referent- Tržnice Zagreb

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Podružnica Tržnice Zagreb
U Zagrebu, 30. lipnja 2017.
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta: referent zaštite na radu

Broj radnika:  1

Trajanje potrebe: ODREĐENO VRIJEME  ( 6 mjeseci)

Potrebna stručna sprema i zvanje: VŠS

Radno iskustvo: 2 godine

Posebni uvjeti: položen najmanje opći dio stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu

Plaća (izražena u koeficijentu složenosti poslova radnog mjesta): 2,60

Rok za dostavu ponuda: 8 dana

Dokazi uz ponudu: molba, životopis, preslika diplome, preslika uvjerenja o položenom najmanje općem dijelu stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu, elektronički zapis podataka o radnopravnom statusu

Napomena: Ponuda se podnosi Službi za upravljanje ljudskim resursima Zagrebačkog holdinga d.o.o. , Ulica grada Vukovara 41, 10000 ZagrebVoditelj podružnice

Stanko Gačić