Javni poziv za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto: Referent I u podružnici ZET

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Podružnica ZET
U Zagrebu, 07. rujan 2017 .
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  Referent I (Prodaja i kontrola karata, Odjel prodaje karata i tarifni sustav)
Broj radnika: 5 (pet) m/ž
Trajanje potrebe: ODREĐENO 1 godina
Potrebna stručna sprema i zvanje: SSS
Radno iskustvo nije potrebno
Posebni uvjeti: poznavanje jednog svjetskog jezika
Rok za dostavu ponuda:  8 (osam) dana od dana objave
Dokazi uz ponudu:  zamolba, životopis, preslika svjedodžbe, potvrda o stažu HZMO-a

Napomena: Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova, Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41 ili putem web obrasca za prijavu.