Javni poziv za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto-pravnik Tržnice

ZAGREBAČKI HOLDING
Podružnica Tržnice Zagreb
U Zagrebu. 20.07.2017.
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno miesto

Naziv radnog mjesta: PRAVNIK I
Broj radnika: 1
Vrsta radnog odnosa: ODREĐENO VRIJEME
Potrebna stručna sprema i zvanje: VSS, pravnog smjera
Radno iskustvo: 2 godine radnog iskustva u struci
Posebni uvjeti: položen pravosudni ispit
Rok za dostavu ponuda: 8 dana
Dokazi uz ponudu: molba, životopis, preslika diplome, preslika svjedodžbe o potoženom pravosudnom ispitu, elektronski zapis podataka o radnopravnom statusu, uvjerenje o nekažnjavanju
Napomena:  Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova, Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41, Zagreb