Javni poziv za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto -pravni referent -Vodooposkrba i odvodnja

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
U Zagrebu, 30. lipnja 2017.
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta: 431001 Pravni referent 1

Broj radnika:  1

Trajanje potrebe: PRIVREMENO. do 31. 12. 2017- na nepuno radno vrijeme zbog potrebe posla.

Potrebna stručna sprema i zvanje: VSS, diplomirani pravnik

Radno iskustvo:  3 godine

Posebni uvjeti: pravosudni ispit

Plaća (izražena u koeficijentu složenosti poslova radnog mjesta): 3,50

Rok za dostavu ponuda: 8 dana

Dokazi uz ponudu: molba, životopis, preslika diplome

Napomena: Ponuda se podnosi Službi za upravljanje ljudskim potencijalima Društva Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.


Direktorica Društva

Štefica Mihalic