Javni poziv za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto-Pomoćnik voditelja podružnice ZET

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o
Podružnica Zagrebački električni tramvaj
U Zagrebu, 02.08.2017.
 
JAVNI POZIV
za iskazlvanje interesa za slobodno radno mjesto

 
Naziv radnog mjesta: POMOĆNIK VODITELJA PODRUŽNICE
Broj radnika: izvršitelj
Vrsta radnog odnosa: mandatno razdoblje u trajanju od 4 godine
Potrebna strudna sprema i smjer: VSS 
Radno iskustvo: /
Posebni uvjeti: /

Prednost ostvaruju kandidati tehničke struke (dipl.ing.prometa/mag.prometa) s iskustvom u organiziranju rada i vođenju poslova te kandidati s iskustvom u održavanju cestovnih i šinaskih vozila. 

Rok za dostavu ponuda: 8 dana
Dokazi uz ponudu: molba, životopis, preslika diplome, elektronički zapis podataka o radno-pravnom statusu, dokazi o ispunjavanju ostalih uvjeta
Napomena: Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova, Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41, Zagreb