Javni poziv za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto koordinatora poslova u Službi za sigurnost

Zagrebački holding d.o.o.
Direkcija
Zagreb, 12. 6.2017.
Javni poziv za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 

Naziv: koordinator poslova 1
Broj radnika: 1 ( jedan) m/ž
Trajanje potrebe:
Potrebna stručna sprema i zvanje: VŠS
Plaća ( izražena u koeficijentu složenosti poslova): 2,90
Dokaz uz ponudu: molba, životopis, preslika diplome
Rok za prijavu: 8 dana od objave
Napomena:
ponuda se podnosi Službi za upravljanje ljudskim resursima ZGH ili putem online obrasca.


Zagrebački holding d.o.o.