Javni poziv za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto- Gradska groblja- redar

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Podružnica Gradska groblja
U Zagrebu, 6. lipnja 2017 . g.
 
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjestoNaziv radnog mjesta: Redar
Broj radnika: 1 (jedan)
Trajanje potrebe: TRAJNO
Stručna sprema i zvanje: KV
Dodatna stručna znanja: Vozačka dozvola B kategorija
Radno iskustvo: dvije godine
Posebni zdravstveni uvjeti prema propisima iz ZR: opća zdravstvena sposobnost
Uvjeti rada: rad na otvorenom
Plaća: koeficijent slozenosti poslova: 1,80+ 5% dodatak na uvjete rada
Rok za dostavu ponuda: 8 dana
Dokazi uz ponudu: životopis, uvjerenje o osposobljenosti za rad na siguran način i zaštite od požara, preslika radne knjižice, dokaz o završenoj školi, dokaz o izvršenoj provjeri vjerodostojnosti svjedodžbe.
Potrebna prekvalifikacija, osposobljavanje i sl.: NE


Naputak: ponuda se podnosi preporučenom pošiljkom ili neposrednom predajom u Urudžbeni zapisnik podružnice Gradska groblja. Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.