Javni poziv za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto- direktor AGM

Zagrebački holding d.o.o.
Direkcija
Zagreb, 21.07.2017.
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 

Naziv: direktor društva AGM d.o.o.
Broj radnika: 1 (jedan) m/ž
Vrsta radnog odnosa: određeno vrijeme (mandatno razdoblje – 4 godine)
Potrebna stručna sprema i zvanje: VSS
Radno iskustvo: 5 godina radnog iskustva na rukovodećem položaju
Dokaz uz ponudu: molba, životopis, preslika diplome, dokazi o ispunjavanju ostalih uvjeta
Rok za prijavu: 8 dana od objave
Napomena:  Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova, Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41, Zagreb  ili putem online obrasca.