Javni poziv za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto- direktor AGM

Zagrebački holding d.o.o.
Direkcija
Zagreb, 13. 6.2017.
Javni poziv za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 

Naziv: direktor društva AGM
Broj radnika: 1 ( jedan) m/ž
Trajanje potrebe: trajno
Potrebna stručna sprema i zvanje: VSS
Radno iskustvo: 5 godina radnog iskustva na rukovodećem položaju
Dokaz uz ponudu: molba, životopis, preslika diplome, dokazi o ispunjavanju ostalih uvjeta
Rok za prijavu: 8 dana od objave

Napomena: ponuda se podnosi Službi za upravljanje ljudskim resursima ZGH ili putem online obrasca.

Predsjednica Uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o.
Ana Stojić Deban