Javni poziv na iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto - direktor tehničkog sektora u VIO d.o.o.

Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Folnegovićeva 1, Zagreb
U Zagrebu, 25.07.2017. 

JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto

 
Naziv radnog mjesta: DIREKTOR TEHNIČKOG SEKTORA
Broj radnika: 1 izvršitelj
Vrsta radnog odnosa: neodređeno vrijeme
Potrebna stručna sprema i zvanje: VSS - tehničkog, društvenog ili drugog smjera
Radno iskustvo: 5 godina radnog iskustva na upravljanju i rukovođenju projektiranja i izgradnje vodnih građevina

OPIS POSLOVA: 
  • Rukovodi i koordinira organizacijskim cjelinama Tehničkog sektora
  • Sudjeluje u poslovnoj i razvojnoj politici Drušzva
  • Predlaže poboljšanja u organizaciji i poslovanju Društva
  • Provodi odluke direktora Društva
  • lzdaje radna, organizacijska, tehnička, tehnološka i druga uputstva i naloge rukovoditeljima službi

Rok za dostavu ponuda: 8 dana
Dokazi uz ponudu: molba, životopis, preslika diplome
Napomena: Ponuda se podnosi Službi za upravljanje ljudskim potencijalima društva Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Folnegovićeva 1, 10000 Zagreb