Javni poziv gospodarskim subjektima - financijsko savjetovanje o mogućnostima financijskog oporavka blokiranih radnika Grupe ZGH

3. travnja 2019. -Zagrebački holding d.o.o. objavljuje
 
Javni poziv za iskazivanje interesa zainteresiranih gospodarskih subjekata koji se bave uslugama financijskog savjetovanja za ostvarivanje suradnje s ciljem iznalaženja moguće pomoći pri financijskom oporavku blokiranim radnicima Grupe
 
Svaka zainteresirana stranka imat će priliku prezentirati svoje rješenje te predložiti aktivnosti vezane uz edukacije i savjetovanje radnika kroz konzultativni razgovor.

Javni poziv se objavljuje u svrhu prikupljanja informacija o rješenjima i edukacijama koje postoje na tržištu, a usko su vezane uz iznalaženje rješenja za financijski oporavak blokiranim radnicima, odnosno uz educiranje o efikasnom upravljanju osobnim financijama.

Nakon održanih prezentacija i razgovora sa svima zainteresiranima, Grupa Zagrebački holding će usuglasiti prijedlog najučinkovitijeg i primjenjivog sustava savjetovanja i edukacija, uzevši u obzir:
-       usluga savjetovanja i edukacija neće prouzročiti dodatni trošak Zagrebačkom holdingu d.o.o.
-       usluga savjetovanja i edukacija je besplatna za radnike odnosno naplata usluge savjetovanja je moguća isključivo u slučaju uspješno realiziranog financijskog oporavka/reprograma/deblokade računa
-       vrijeme održavanja savjetovanja i edukacija može se prilagoditi radnom vremenu radnika u smislu da se mogu održati i u vrijeme radnog vremena
-       mjesto održavanja može biti lokacija u vlasništvu Društva i lokacija u vlasništvu pružatelja usluge savjetovanja i edukacija.

Pozvane gospodarske subjekte molimo da svoje ponude predaju najkasnije do 15. travnja 2019.g. godine na adresu Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41, Zagreb s navođenjem:
-       naziva gospodarskog subjekta
-       kontakt telefona
-       podataka o osobama koje će prisustvovati prezentaciji (ime, prezime i funkcija osobe)
-       kratkog opisa sustava savjetovanja i edukacije koji će se prezentirati
-       eventualni ostali prijedlozi vezani uz moguće pomoći pri financijskom oporavku blokiranim radnicima Grupe, a koji nisu jasno obuhvaćeni ovim javnim pozivom.
 
Prezentacije svojih rješenja gospodarski subjekti imat će priliku prezentirati u prostorijama Zagrebačkog holdinga d.o.o., Ulica grada Vukovara 41, Zagreb u tjednu 29. travnja do 02. svibnja 2019. godine.

Točan termin i trajanje prezentacija će biti određeni ovisno o broju pristiglih prijava, o čemu će svi zainteresirani biti obaviješteni dana 25. travnja 2019. godine putem e-pošte.