Interni revizor 3

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Direkcija
U Zagrebu, 5. listopada 2017 .
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  Interni revizor 3
Broj radnika: 1 (jedan) m/ž
Trajanje potrebe: TRAJNO
Potrebna stručna sprema i zvanje: VSS
Radno iskustvo -
Posebni uvjeti: certifikat ovlaštenog unutarnjeg revizora koji izdaju strukovne organizacije
Plaća ( izražena u koeficijentu složenosti radnog mjesta): 5,0
Rok za dostavu ponuda:  8 (osam) dana od dana objave
Dokazi uz ponudu:  zamolba, životopis, preslika diplome, dokazi o ispunjavanju ostalih uvjeta

Napomena: Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova, Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41.