Interni revizor 3- Direkcija

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Direkcija
Služba za unutarnju kontrolu i reviziju
U Zagrebu, 16. studenog 2017 .
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  Interni revizor 3
Broj radnika: 1 (jedan)
Trajanje potrebe: NEODREĐENO
Potrebna stručna sprema i zvanje: VSS
Radno iskustvo: -
Posebni uvjeti: -
Plaća ( izražena u koeficijentu složenosti poslova radnog mjesta): 5,00
Rok za dostavu ponuda:  3 (tri) dana od dana objave
Dokazi uz ponudu:  molba, životopis, preslika diplome, e- ispis HZMO-a

Napomena: Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova, Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41 ili putem online prijave.