Informatičar 1- ZET

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o
Zagrebački električni tramvaj
U Zagrebu, 12. prosinca  2017 .
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  Informatičar 1 (Služba podrške zajedničkim poslovima, odjel Help desk)
Broj radnika: 3 (tri)
Trajanje potrebe: ODREĐENO VRIJEME od jedne godine
Potrebna stručna sprema i zvanje: VŠS, inž. informatike
Radno iskustvo nije potrebno
Posebni uvjeti -
Rok za dostavu ponuda:  8 (osam) dana od dana objave
Dokazi uz ponudu:  zamolba, životopis, preslika diplome, potvrda o stažu iz HZMO-a- elektronički zapis

Napomena: Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova, Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41.