Grafički urednik- AGM

AGM d.o.o.
Mihanovićeva 28
U Zagrebu, 17. prosinca 2019.
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  Grafički urednik
Broj radnika: 1  (jedan)
Trajanje potrebe: Nedređeno vrijeme
Probni rok: 4 mjeseca
Potrebna stručna sprema i zvanje: VŠS/VSS
Radno iskustvo 5 godina na poslovima navedenim u opisu poslova
Posebni uvjeti:
  • Rad na računalu s grafičkim aplikacijama, Photoshop, lllusrator, lnDesign, Quark, Freehon, Mc Office. Rad na scanneru.
  • Poznavanje jednog stranog jezika
  • Pet godina iskustva
Rok za dostavu ponuda:  7 (sedam) dana od dana objave
Dokazi uz ponudu:  molba, životopis, preslika diplome, potvrda o stažu iz HZMO-a
Opis poslova:
  • Grafički uređuje i oblikuje knjige, novine, časopise, kalendare, promotivne materijale, posjetnice, plakate i dr., vodeći računa o estetskom izgledu i skladnosti cjeline sadržaja;
  • Oblikuje konačni proizvod, odabire odgovarajuću vrstu i veličinu pisma za tisak, određuje likovni izgled stranice i konačnog proizvoda te razmještaj i redoslijed priloga;
  • Izračunava utrošak materijala, organizira posao, korigira pokusne uzorke otisnutih materijala te rješava različite tehničke probleme prilikom realizacije ;
  • Brine o pribavljanju ISBN broja i broja CIP zopisa;
  • Komunicira i surađuje s glavnim urednikom, tehničkim urednicima i naručiteljima grafičkih proizvoda;
  • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja i direktora Društva.

Napomena: Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova, Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41.

Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17), upućuju se potencijalni  kandidati  iz čl. 102. st. 1-3. Zakona da dostave dokaze iz čl. 103. st. 1. tog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
 
https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje-397/397


O Društvu:
AGM je utemetjen 1967. godine kao Centar za kulturnu djelatnost, a početkom siječnja 2007. postaje podružnicom u sastavu Zagrebačkog holdinga d.o.o.. Početkom studenog 2013. godine se izdvojo te postaje AGM d.o.o. za izdavaštvo i usluge.
Djelanost AGM-a d.o.o. je nakladnička i galerijsko-izložbena. Tridesetogodišnje iskustvo u nakladničkoj djelatnosti temelj je rada društva. Danas desetak specijaliziranih biblioteka predstavlja osnovu nakladničkog programa AGM-a. One obuhvaćaju, kako izdanja koja se bave humanističkim znanostima, tako i beletristiku, publicistiku, raskošne monografije, književna djela za djecu, mlade i slično.