Gradska plinara Zagreb d.o.o.

4. svibnja 2017. Gradska plinara Zagreb d.o.o.
 
 1. Studije isplativosti za investicijske projekte Gradske plinare Zagreb potrebno je izraditi kako bi se pripremili planovi investiranja u distribucijski sustav. Posebno je važan petogodišnji plan investiranja na temelju kojeg se vrši izračun tarifne stavke.
 
Za potrebe rada na navedenoj studiji iskazuje se potreba za zapošljavanjem:
- 1 diplomiranog ekonomista.
 
 1. Priprema dokumentacije za projekt Towards Zero iz programa Horizont 2020, pokrenut od strane Grada Zagreba, u kojem se definiraju nove tehnologije i prakse kojima se želi steći pametnije upravljanje i korištenje resursa kroz sustav Smart City, odnosno kroz osiguranje sustava koji će omogućiti krajnjim kupcima upravljanje svojom potrošnjom na osnovu dnevnih mjerenja. U navedenu svrhu, planira se ugradnja pametnih mjerila sa mogućnošću davanja povratne informacije o potrošnji i analiza te potrošnje prema krajnjem kupcu.
 
Za potrebe rada na navedenom projektu iskazuje se potreba za zapošljavanjem:
- 1 diplomiranog inženjera strojarstva.
 
 1. Sudjelovanje u drugim projektima za koje se pokaže mogućnost fondovskog financiranja; Gradska plinara Zagreb d.o.o. namjerava kandidirati svoje projekte i na druge fondovske programe kao što su npr. projekti obnove energetskih ovojnica pojedinih vlastitih objekata (jedan objekt se uspješno dovršava, a još jedan je u pripremi), potpuna obnova i prenamjena pojedinih objekata u sklopu ITU mehanizama i sukladno SRUAZ-a (predložena su dva objekta).
 
Za potrebe rada na navedenom projektu iskazuje se potreba za zapošljavanjem:
- 1 diplomiranog ekonomista.
 
 1. Projekt druge faze nadogradnje GIS sustava Gradske plinare Zagreb d.o.o.  – nakon što je u prvoj fazi nadogradnje GIS sustava Gradska plinara Zagreb d.o.o. postavila interni web GIS portal, pokrenuta je druga faza navedenog projekta kojom bi se proširile funkcionalnosti web GIS portala na način da isti, osim funkcije pregleda, dobije i druge funkcionalnosti kako bi bio primjenjiv u većini operativnih postupaka (postupak upravljanja i nadzora distribucijskim sustavom, postupak priključenja, postupak investiranja).
 
Za potrebe rada na navedenom projektu iskazuje se potreba za zapošljavanjem:
- 1 diplomiranog inženjera geodezije.
 1. Projekt uvođenja i potvrđivanja TSM - uspostavljanje sustava upravljanja tehničkom sigurnosti (TSM prema DVGW tehničkim pravilima za plin) u fazi je ugovaranja (višegodišnji projekt). Isti započinje samoprocjenom putem ispunjavanja TSM - upitnika i  dokumentiranjem odgovora, usklađivanja sa TSM vodičem,  nakon čega slijedi predaudit, zatim audit DVGW-a te nadzor nakon 2,5 godine.
 
Za potrebe rada na navedenom projektu iskazuje se potreba za zapošljavanjem:
- 3 diplomirana inženjera strojarstva.
 
 1. Usklađivanje dokumentacije i sustava upravljanja kvalitetom i okolišem  sa zahtjevima ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 - planirana realizacija  do recertifikacije u prosincu 2017. godine, s krajnjim rokom realizacije do sredine rujna 2018. godine.
 
Za potrebe rada na navedenom projektu iskazuje se potreba za zapošljavanjem:
 • 1 diplomiranog ekonomista.
 
 1. Projekt Centara kompetencija za napredno gospodarenje energijom u zgradama i infrastrukturi (CEKOM-GEZI) sadrži Inovacijski centar Nikola Tesla kao prijavitelja i 20 partnera među kojima uz Gradsku plinaru Zagreb d.o.o. sudjeluju i druga društva te Fakultet elektronike i računarstva, Fakultet strojarstva i brodogradnje i Sveučilišni računalni centar. Gradska plinara Zagreb d.o.o. je potpisivanjem  Sporazuma pristupila na Poziv Ministarstva gospodarstva za iskazivanje interesa za sudjelovanje u predodabiru za ispunjavanje kriterija za prijavu na Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za „Podršku razvoju Centara kompetencija“, objavljenog 19. kolovoza 2016. Sukladno Sporazumu, ICENT je Prijavitelj Projekta, dok preostali Članovi zajednice prijavitelja sudjeluju u pripremi i provedbi Projekta kao Partneri Projekta. Projekt je prijavljen na javni poziv te je uvršten na listu unaprijed određenih prijavitelja koji se imaju pravo javiti na ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za Podršku razvoju Centara kompetencija.
Sam Projekt uključuje niz modula za upravljanje energijom od kojih Gradska plinara Zagreb d.o.o. sudjeluje u sljedećim tematskim područjima:
- Tematsko područje 1. Napredno gospodarenje energijom u zgradama
 1. Komunikacija i gospodarenje podatcima za podršku radu CEKOM GEZI programskih modula u stvarnom vremenu, energetsko planiranje i mapiranje energetskih potreba na razini naselja
 • Tematsko područje 5. Napredno gospodarenje energijom u distribucijskim sustavima vode i plina:
  1. Estimacija gubitaka, prediktivno upravljanje tlakovima i strateško planiranje u vodoopskrbnom i plinoopskrbnom sustavu
 
Za potrebe rada na navedenom projektu iskazuje se potreba za zapošljavanjem:
 • 2 diplomirana inženjera strojarstva