Glavni blagajnik

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Podružnica Robni terminali Zagreb
Jankomir 25, 10090 Zagreb

U Zagrebu, 3. srpnja 2018.
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  Glavni blagajnik
Broj radnika: 1 (jedan) 
Trajanje potrebe: Određeno vrijeme
Potrebna stručna sprema i zvanje: VK/SSS
Radno iskustvo: 1 godina radnog iskustva
Posebni uvjeti: -
Uvjeti rada: aktivno znanje rada na računalu- MS Office, internet, e-mail, diskretnost, komunikativnost, sklonost suradnji
Rok za dostavu ponuda:  8 (osam) dana od dana objave
Dokazi uz ponudu:  zamolba, životopis, preslika diplome, elektronički zapis podataka o radno-pravnom statusu (e-ispis HZMO)

Napomena: Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova, Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41 ili putem web obrasca za prijavu.

Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17), upućuju se potencijalni  kandidati  iz čl. 102. st. 1-3. Zakona da dostave dokaze iz čl. 103. st. 1. tog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
 
https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje-397/397