Farmaceutski tehničar za galenski laboratorija

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Ustanova Gradska ljekarna Zagreb
U Zagrebu, 27. veljače 2019.
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  Farmaceutski tehničar za galenski laboratorij
Broj radnika: 2 (dva) m/ž
Trajanje potrebe: ODREĐENO VRIJEME, zamjena za bolovanja
Potrebna stručna sprema i zvanje: SSS, farmaceutski tehničar
Radno iskustvo najmanje 1 godina u struci
Posebni uvjeti: položen stručni ispit
Uvjeti rada: 5 dana u tjednu, u  jednoj smjeni
Rok za dostavu ponuda:  5 (pet) dana od dana objave
Dokazi uz ponudu:  zamolba, životopis, preslika svjedodžbe i potvrde o položenom stručnom ispitu, eventualne preporuke

Napomena: Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova, Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41 ili putem web obrasca za prijavu.

Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17), upućuju se potencijalni  kandidati  iz čl. 102. st. 1-3. Zakona da dostave dokaze iz čl. 103. st. 1. tog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
 
https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje-397/397