Farmaceutski tehničar ( ljekarna i galenski laboratorij)

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Ustanova Gradska ljekarna Zagreb
U Zagrebu, 12. listopada 2017 .
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  Farmaceutski tehničar ( ljekarna i galenski laboratorij)
Broj radnika: 5 (pet) m/ž
Trajanje potrebe: ODREĐENO VRIJEME, povećan opseg poslova
Potrebna stručna sprema i zvanje: SSS, farmaceutski tehničar
Radno iskustvo najmanje 1 godin1 u struci
Posebni uvjeti: položen stručni ispit
Uvjeti rada: 6 dana u tjednu, u smjenama u dnevnom dežurstvu
Rok za dostavu ponuda:  5 (pet) dana od dana objave
Dokazi uz ponudu:  zamolba, životopis, preslika svjedodžbe i potvrde o položenom stručnom ispitu

Napomena: Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova, Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41 ili putem web obrasca za prijavu.