Električar III- poslovno područje održavanja tramvaja

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Podružnica Zagrebački električni tramvaj
U Zagrebu, 4. listopada 2017 .
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  Električar III- poslovno područje održavanja tramvaja, plansko preventivno održavanje
Broj radnika: 2 (dva)
Trajanje potrebe: ODREĐENO, 1 godina
Potrebna stručna sprema i zvanje: SSS elektro smjera
Radno iskustvo: 2 godine
Posebni uvjeti: DA ( zdravstvena sposobnost)
Uvjeti rada: moguć rad u smjenama, vikendom, blagdanima
Rok za dostavu ponuda:  8 (osam) dana od dana objave
Dokazi uz ponudu:  molba, životopis, preslika diplome/ svjedodžbe

Napomena: Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova, Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41 ili putem web obrasca za prijavu.