Dostavljač u OJ ( spremačica u ljekarni)

Zagrebački holding d.o.o.
Ustanova Gradska ljekarna Zagreb
U Zagrebu, 7. svibnja 2018.
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  Dostavljač u OJ ( spremačica u ljekarni)
Broj radnika: 2 ( dva) m/ž
Trajanje potrebe: određeno, zamjene odsutnih radnika
Potrebna stručna sprema i zvanje: NSS
Radno iskustvo poželjno na poslovima čišćenja
Uvjeti rada rad u dvije smjene, 6 dana u tjednu
Rok za dostavu ponuda:  8 (osam) dana od dana objave
Dokazi uz ponudu:  zamolba, životopis, potvrda o stažu iz HZMO-a

Napomena: Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova, Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41 ili putem web obrasca.