Dostavljač- Gradska ljekarna

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o
Ustanova Gradska ljekarna Zagreb
U Zagrebu, 18. prosinca  2017 .
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  Dostavljač u OJ ( spremačica u ljekarni)
Broj radnika: 1 (jedan)
Trajanje potrebe: ODREĐENO, zamjene odsutnih radnika
Potrebna stručna sprema i zvanje: NSS
Radno iskustvo poželjno na poslovima čišćenja
Uvjeti rada: rad u dvije smjene, 6 dana u tjednu
Rok za dostavu ponuda:  8 (osam) dana od dana objave
Dokazi uz ponudu:  zamolba, životopis, potvrda o stažu iz HZMO-a- elektronički zapis

Napomena: Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova, Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41 ili putem web obrasca.

Na navedenim radnim mjestima prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima, između ostalih kategorija, ostvaruju i osobe s invaliditetom, sukladno odredbi čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13 i 152/14).