Dostavljač - Gradska ljekarna Zagreb

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Ustanova Gradska ljekarna Zagreb
U Zagrebu, 03. travnja 2018.
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  dostavljač OJ (spremač/ica u ljekarni)
Broj radnika: 1 (jedan) m/ž
Trajanje potrebe: određeno vrijeme, zamjena za odsutnog radnika
Potrebna stručna sprema i zvanje: NSS
Dodatna stručna znanja: /
Radno iskustvo: Poželjno na poslovima čišćenja
Uvjeti rada:  rad u dvije smjene, 6 dana u tjednu
Rok za dostavu ponuda:  8 (osam) dana od dana objave
Dokazi uz ponudu:  zamolba, životopis, potvrda o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji HZMO

Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17), upućuju se potencijalni  kandidati  iz čl. 102. st. 1-3. Zakona da dostave dokaze iz čl. 103. st. 1. tog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
 
https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje-397/397

Napomena: Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova, Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41 ili putem web obrasca za prijavu.