Dostavljač 2

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Podružnica Upravljanje projektima
U Zagrebu, 4. ožujka 2020.
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  Dostavljač 2
Broj radnika: 1 (jedan)
Trajanje potrebe: ODREĐENO  (prbobni rok 6 mjeseci)
Potrebna stručna sprema i zvanje: SSS
Radno iskustvo ne
Uvjeti rada -
Posebni uvjeti: vozačka dozvola (B kategorije)
Rok za dostavu ponuda:  8 (osam) dana od dana objave
Dokazi uz ponudu:  zamolba, životopis, preslika svjedodžbe, elektronički zapis podataka o radnopravnom status , preslika vozačke dozvole (B kategorija)

Napomena: Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova, Odjel upravljanja ljudskim resursima, Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41 ili putem web obrasca za prijavu.

Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17), upućuju se potencijalni  kandidati  iz čl. 102. st. 1-3. Zakona da dostave dokaze iz čl. 103. st. 1. tog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
 
https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje-397/397