Domar- Upravljanje projektima

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o
Upravljanje projektima
U Zagrebu, 18. prosinca  2017 .
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  Domar 2
Broj radnika: 1 (jedan)
Trajanje potrebe: NEODREĐENO
Potrebna stručna sprema i zvanje: SSS, tehnička
Radno iskustvo -
Rok za dostavu ponuda:  8 (osam) dana od dana objave
Dokazi uz ponudu:  zamolba, životopis, preslika svjedodžbe/diplome, potvrda o stažu iz HZMO-a- elektronički zapis

Napomena: Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova, Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41.

Na navedenim radnim mjestima prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima, između ostalih kategorija, ostvaruju i osobe s invaliditetom, sukladno odredbi čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13 i 152/14).