Domar 2

Zagrebački holding d.o.o.
Podružnica Robni terminali
U Zagrebu, 13. siječnja 2020.


 

JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  Domar 2
Broj radnika: 1 (jedan) m/ž
Trajanje potrebe: Određeno vrijeme
Potrebna stručna sprema i zvanje: KV/SSS
Radno iskustvo 1 godina radnog iskustva
Uvjeti rada: mogućnost ozljeda pri radu i provođenju nadzora poslova održavanja,
neergonomski položaj tijela,
nepovoljni mikroklimatski uvjeti pri radu na otvorenom prostoru
Rok za dostavu ponuda:  8 dana
Dokazi uz ponudu:  molba, životopis, preslika diplome/ svjedodžbe, elektronički zapis o podacima evedentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Napomena: Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova, odjelu upravljanja ljudskim resursima Direkcije Zagrebačkog holdinga d.o.o., Ulica grada Vukovara 41 ili putem web obrasca za prijavu.

Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17), upućuju se potencijalni  kandidati  iz čl. 102. st. 1-3. Zakona da dostave dokaze iz čl. 103. st. 1. tog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
 
https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje-397/397