Domar 2 - Upravljanje projektima

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o
Podružnica Upravljanje projektima
U Zagrebu, 25. listopada 2019.
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  Domar 2
Broj radnika: 1 (jedan)
Trajanje potrebe: NEODREĐENO, uz probni rok od 6 mjeseci
Potrebna stručna sprema i zvanje: SSS
Radno iskustvo: -
Posebni uvjeti: vozačka dozvola B kategorije
Rok za dostavu ponuda:  3 (tri) dana od dana objave
Dokazi uz ponudu:  zamolba, životopis, preslika svjedodžbe, preslika vozačke dozvole, elektronički zapis podataka o radnopravnom statusu

Napomena: Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova, Odjel upravljanja ljudskim resursima, Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41 ili putem web obrasca za prijavu.

Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17), upućuju se potencijalni  kandidati  iz čl. 102. st. 1-3. Zakona da dostave dokaze iz čl. 103. st. 1. tog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
 
https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje-397/397