Direktor Službe za kontroling-Direkcija

Zagrebački holding d.o.o.
Direkcija- Služba za kontroling
U Zagrebu, 17. prosinca 2019.

JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  Direktor Službe za kontroling
Broj radnika: 1 (jedan) m/ž
Trajanje potrebe: Trajno
Potrebna stručna sprema i zvanje: VSS, diplomirani ekonomist
Radno iskustvo
 • Minimalno 7 godina radnog iskustva na poslovima kontrolinga/ financija/ računovodstva 
 • Minimalno 3 godine radnog iskustva na rukovodećoj poziciji
 • lzvrsno poznavanje računovodstvenih i financijskih načela, prakse i izvještavanja
 • Napredno znanje i aktivno korištenje MS Office-a
 • Aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu
Posebni uvjeti:
 • Razvijene organizacijske i koordinacijske sposobnosti
 • Sposobnost donošenja odluka
 • Orijentiranost na postizanje ciljeva i sposobnost određivanja prioriteta
 • Fleksibilnost, prilagodljivost, sposobnost vođenja ljudi
 • Analitičke sposobnosti i preciznost u radu
 • Sposobnost sistematičnog izražavanja
Rok za dostavu ponuda:  8 dana
Dokazi uz ponudu:  molba, životopis, preslika diplome, potvrda o stažu s HZMO-a

Napomena: Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova, odjelu upravljanja ljudskim resursima Direkcije Zagrebačkog holdinga d.o.o., Ulica grada Vukovara 41 ili putem web obrasca za prijavu.

Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17), upućuju se potencijalni  kandidati  iz čl. 102. st. 1-3. Zakona da dostave dokaze iz čl. 103. st. 1. tog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
 
https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje-397/397