Direktor Službe za informatiku- GPZ- Opskrba d.o.o.

Gradska plinara Zagreb- Opskrba
Radnička cesta 1
U Zagrebu, 8. veljače 2019.
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  Direktor Službe za informatiku- GPZ- Opskrba d.o.o.
Broj radnika: 1
Trajanje potrebe: 1 godina (probni rad 120 dana)
Potrebna stručna sprema i zvanje: VSS, tehničkog ili ekonomskog smjera
Radno iskustvo 5 godine na rukovodećem radnom mjestu
Dodatna stručna znanja: znanje rada na računalu, poznavanje jednog stranog jezika, vozački ispit "B" kategorije, sposobnost strateškog razmišljanja i planiranja, odgovornost, inicijativnost i usmjerenost na rezultate, visoka motiviranost za rad u dinamičnom, zahtjevnom i poticajnom okruženju
Plaća: Koeficijent 5,01
Rok za dostavu ponuda:  8 (osam) dana od dana objave na oglasnoj ploči
Dokazi uz ponudu:  životopis, preslika diplome, potvrda o stažu iz HZMO-a, uvjerenje o nekažnjavanju, potvrda prethodnog poslodavca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa
Opis poslova: organiziranje i upravljanje cjelokupnim radom Službe, upravljanje procesom praćenja, predlaganja i primjene informacijskih i komunikacijskih (ICT) tehnologija i promicanja istih, planiranje, vođenje, koordinacija i nadzor razvojnih projekata informatizacije poslovnih procesa, implementacija, održavanje i razvoj web stranica Društva, online usluge Moj račun, intranet portala društva, DMS sustava, billing i ERP sustava, sustava za upravljanje količinama prirodnog plina (UPKPP), sustava IP telefonije, sustava Call centra, osnovne, periferne i mtrežne infrastrukture i ostale ICT podrške poslovanju, izrada godišnjih planova nabave roba, radova i usluga postojećih i novih ICT usluga, programskih rješenja i opreme, organiziranje i vođenje poslova održavanja ICT sustava, koordinacija i suradnja u poslovima ICT podrške poslovanju sa stručnim službama Grada Zagreba i Zagrebačkog holdinga, predlaganje i provođenje promjena u radnom procesu za unaprjeđenje rada Službe, donošenje odluka i vođenje složenih operativnih poslova.

Napomena: Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova, Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41.

Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("Narodne novine" br. 121/17), upućuju se potencijalni kandidati iz čl. 102 st. 1 - 3 Zakona da dostave dokaze iz čl. 103. st. 1 tog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje-397/397