direktor/direktorica Društva GPZ - Opskrba d.o.o.

Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o.
Radnička cesta 1, Zagreb
Zagreb, 20. siječnja 2020.
 
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
naziv radnog mjesta: direktor / direktorica Društva
broj radnika:  1 (jedan) izvršitelj
trajanje potrebe: određeno (mandatno razdoblje od 4 godine)
potrebna stručna sprema:  VSS
radno iskustvo:  3 godine
uvjeti:                                                           državljanstvo Republike Hrvatske, nekažnjavanost
rok za dostavu ponuda: 8 (osam) dana od dana objave
dokazi uz ponudu:  zamolba, životopis, preslika domovnice, preslika diplome, elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO, ​dokaz o 3 godine radnog  iskustva, uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
 
Napomena: Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova, Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41 ili putem web obrasca za prijavu.

Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17), upućuju se potencijalni  kandidati  iz čl. 102. st. 1-3. Zakona da dostave dokaze iz čl. 103. st. 1. tog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje-397/397