Digitalni grad

4. svibnja 2017. Podružnica Zagrebački digitalni grad

Za potrebe širenja poslovanja i realizacije projekta izgradnje i dalje eksploatacije investicijskog projekta izgradnje elektroničke komunikacijske mreže u naselju Podbrežje (procjena vrijednosti našeg projekta cca. 4 Mkn) iskazuje se potreba za zapošljavanjem:

- 1 diplomiranog inženjera elektrotehnike, s ovlaštenjem komore