Čistač

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Podružnica Čistoća
U Zagrebu, 4. veljače 2019.
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  Čistač
Broj radnika: 82
Trajanje potrebe: privremeno, 6 mjeseci ( probni rad u trajanju od jednog mjeseca)
Potrebna stručna sprema i zvanje: NSS
Radno iskustvo NE
Uvjeti rada: rad na otvorenom, rad u smjenama, noćni rad, rad subotom, nedjeljom i na dane državnih i vjerskih blagdana
Posebni uvjeti: radno mjesto s posebnim uvietima rada prema Čl. 3 točka l6., 18., 26.i 56. Pravilnika o radnim uvjetima s posebnim uvjetima - obvezan
prethodni zdravstveni pregled
Rok za dostavu ponuda:  8 (osam) dana od dana objave na oglasnoj ploči
Dokazi uz ponudu:  zamolba, životopis, preslika svjedodžbe o završenoj školi, potvrda o stažu iz HZMO-a,

Napomena: Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova, Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41.

Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("Narodne novine" br. 121/17), upućuju se potencijalni kandidati iz čl. 102 st. 1 - 3 Zakona da dostave dokaze iz čl. 103. st. 1 tog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje-397/397