Čistač uredskih prostorija i kruga podružnice Čistoća

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Podružnica Čistoća
U Zagrebu, 11. veljače 2019.
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  Čistač uredskih prostorija i kruga podružnice
Broj radnika: 3 (tri)
Trajanje potrebe: ODREĐENO 6 mjeseci
Potrebna stručna sprema i zvanje: NSS
Radno iskustvo: Ne
Posebni uvjeti: Ne
Uvjeti rada: Rad u jutarnjoj smjeni u zatvorenom prostoru
Rok za dostavu ponuda:  8 (osam) dana od dana objave
Dokazi uz ponudu:  Zamolba, životopis, preslika svjedodžbe, elektronički zapis o radnopravnom statusu

Napomena: Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova, Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41 ili putem web obrasca za prijavu.

Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17), upućuju se potencijalni  kandidati  iz čl. 102. st. 1-3. Zakona da dostave dokaze iz čl. 103. st. 1. tog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
 
https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje-397/397