Čistač

Zagrebački holding d.o.o.
Podružnica Čistoća
U Zagrebu, 16. prosinca 2019.

JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  Čistač
Broj radnika: 40
Trajanje potrebe: Određeno, 6 mjeseci, probni rad u trajanju od jednog mjeseca
Potrebna stručna sprema i zvanje: NSS
Radno iskustvo NE
Posebni uvjeti: Radno mjesto s posebnim uvjetima rada prema čl.3 točka 16., 18.,26. i 56. Pravilnika o radnim uvjetima s posebnim uvjetima-obvezan prethodni zdravstveni pregled.
Uvjeti rada: Rad na otvorenom, rad u smjenama, noćni rad, rad subotom, nedjeljom i na dane državnih i vjerskih blagdana
Rok za dostavu ponuda:  8 dana
Dokazi uz ponudu:  molba, životopis, preslika svjedodžbe, elektronički zapis podataka o radnopravnom statusu

Napomena: Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova, odjelu upravljanja ljudskim resursima Direkcije Zagrebačkog holdinga d.o.o., Ulica grada Vukovara 41 ili putem web obrasca za prijavu.

Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17), upućuju se potencijalni  kandidati  iz čl. 102. st. 1-3. Zakona da dostave dokaze iz čl. 103. st. 1. tog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
 
https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje-397/397