Blagajnik na teretnom kolodvoru

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Podružnica Robni terminali Zagreb
U Zagrebu, 27. srpnja 2018.
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  Blagajnik na teretnom kolodvoru
Broj radnika: 1
Trajanje potrebe: ODREĐENO VRIJEME
Potrebna stručna sprema i zvanje: VK/SSS
Radno iskustvo jedna godina radnog iskustva
Uvjeti rada -
Posebni uvjeti: Samostalan rad u programskom paketu MS Office
Rok za dostavu ponuda:  8 (osam) dana
Dokazi uz ponudu:  zamolba, životopis, preslika diplome, potvrda o stažu iz HZMO-a,

Napomena: Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova, Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41.

Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17), upućuju se potencijalni  kandidati  iz čl. 102. st. 1-3. Zakona da dostave dokaze iz čl. 103. st. 1. tog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
 
https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje-397/397