Dostavljač/ica u OJ (spremač/ica u ljekarni)

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Ustanova Gradska ljekarna Zagreb
U Zagrebu, 10. rujna 2021.
JAVNI NATJEČAJ
za iskazivanje interesa za popunjavanje slobodnog radnog mjesta
 
Naziv radnog mjesta:  Dostavljač/ica u OJ (spremač/ica u ljekarni
Broj radnika: 1 (jedan) m/ž
Vrsta radnog odnosa: određeno vrijeme, zamjena za odsutne radnike
Potrebna stručna sprema i zvanje: NSS
Posebni uvjeti: /
Radno iskustvo: poželjno na poslovima čišćenja
Uvjeti rada:  rad u dvije smjene, 6 dana u tjednu
Rok za dostavu ponuda:  8 (osam) dana od dana objave
Dokazi uz ponudu:  zamolba, životopis, potvrda o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji HZMO

Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17), upućuju se potencijalni  kandidati  iz čl. 102. st. 1-3. Zakona da dostave dokaze iz čl. 103. st. 1. tog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
 
https://gov.hr/hr/prednost-pri-zaposljavanju/916

Napomena: Ponuda se podnosi Službi za opće, pravne i kadrovske poslove, Gradska ljekarna Zagreb, Kralja Držislava 6, Zagreb