Zelene javne garaže čuvaju okoliš i pridonose održivoj mobilnosti

26. siječnja 2021. -  Kako bi smanjili potencijalno negativne učinke poslovanja na klimu i okoliš, Zagrebački holding aktivno provodi brojne mjere energetske učinkovitosti koje primarno imaju za cilj smanjenje emisija CO2 te povećanje otpornosti na klimatske promjene. 

Jedan od zelenih projekata su i visokoučinkovite održive garaže podružnice Zagrebparking, kojima se također potiče i održiva mobilnost.

Prva "zelena garaža" u Zagrebu je javna garaža Tuškanac. Projekt je zaživio 2017. godine te je objedinio sve postojeće sadržaje koji pridonose održivom razvoju, a koji uključuju parkirališna mjesta za vlasnike hibridnih i električnih vozila s osiguranom povlaštenom cijenom parkiranja, punionice za električna vozila, ekološku LED rasvjetu, besplatna parkirališna mjesta za bicikle, “zeleni otok” za selektivno prikupljanje stakla, papira i plastike te “pametnu” klupu koja je, u suradnji s Gradom Zagrebom, postavljena na platou garaže Tuškanac.

Javna garaža Tuškanac prva je zelena javna garaža u Zagrebu

Posebne pogodnosti za vlasnike hibridnih i električnih vozila


Zeleni sadržaji naknadno su implementirani i u većini ostalih javnih garaža, a u sedam garaža dostupne su i besplatne punionice za električna vozila. Podsjetimo, javna garaža u sklopu Kliničke bolnice Sveti Duh, koja je otvorena početkom ove godine, u cijelosti je građena prema "zelenim standardima" te ima čak 10 besplatnih punionica za električna vozila kao i prirodnu ventilaciju na sve četiri etaže.

U sve javne garaže podružnica je uvela posebna parkirališna mjesta za hibridna i električna vozila. Dodatno, cijena pretplatne karte za parkiranje hibridnih i električnih vozila u svim garažama umanjena je za 50 posto (osim za satne i vrijednosne karte).

Podružnica od ožujka 2014. godine provodi projekt “Biciklom u garažu”, u sklopu kojeg je osigurano besplatno parkiranje za bicikle u javnim garažama Gorica, Tuškanac, Langov trg i Sveti Duh te na javnom parkiralištu Gredelj. Navedeni projekti pridonose razvoju infrastrukture za korištenje alternativnih, energetski učinkovitijih goriva za osobna vozila te unaprjeđenju biciklističkog i pješačkog prometa.

U sklopu mjera energetske učinkovitosti, tijekom 2017. u pet javnih garaža ugrađena je ekološki i energetski učinkovita rasvjeta. Postignute uštede električne energije u pojedinim garažama dosežu 40% s tim da su uštede manje u javnim garažama koje pružaju uslugu punjenja električnih vozila.

Smanjenju emisija ispušnih plinova pridonosi i digitalizacija poslovanja. Uvođenjem centralnog sustava za automatsku naplatu i centralno upravljanje, u javne garaže ugrađene su kamere za prepoznavanje registracijskih oznaka, što korisnicima omogućuje izlazak iz garaže bez prinošenja kartice terminalu. Time je znatno smanjeno vrijeme izlaska vozila iz garaže, a samim time i smanjena emisija CO2

Također je postavljeno 448 parkirališnih automata s integriranim solarnim panelima, od kojih stotinjak podržava kartično plaćanje te, među ostalim, omogućuju izdavanje elektroničkih parkirališnih karata. 
 
U javnu garažu Sveti Duh također su implementirani svi "zeleni" sadržaji

Visokoučinkovite održive garaže

U protekloj godini, podružnica Zagrebparking započela je proces certificiranja javne garaže Tuškanac certifikatom PARKSmart. PARKSmart je jedini certifikacijski program na svijetu koji definira, mjeri i prepoznaje visokoučinkovite održive garaže. PARKSmart garaže koriste energetski učinkovite sustave osvijetljenja i ventilacije, sustave koji olakšavaju vozačima da brže pronađu parkirno mjesto, punionice za električna vozila, car sharing, parkirališta za bicikle te vode brigu o otpadnim vodama i njihovom utjecaju na okolinu garaže. Certificiranje provodi ovlaštena tvrtka po programu američke organizacije GBCI (Green Business Certification Inc.). Provođenjem procesa certificiranja javna garaža Tuškanac bit će prva već izgrađena garaža u Europi certificirana tim certifikatom.

Također je u planu i realizacija projekta adaptacije krovišta javne garaže Gorica s ugradnjom solarnih panela. U okviru ove investicije, izvršit će se sanacija krovišta i ugradnja solarnih panela na krov garaže. Radi se o prvoj javnoj garaži izgrađenoj u gradu Zagrebu, a planiranom adaptacijom krovišta te ugradnjom solarnih panela u velikoj će se mjeri podmirivati potrebe garaže za električnom energijom.

Ovisno o dostupnosti sunčeve svjetlosti tijekom godine, solarni paneli proizvodit će oko 42.533 kWh električne energije, što čini 46 posto trenutne godišnje potrošnje električne energije u navedenoj javnoj garaži.

Javna garaža Sveti Duh ima čak 10 besplatnih punionica za električna vozila

Na krovi javne garaže Gorica bit će postavljeni solarni paneli. Radi se o projektu vrijednom oko milijun kuna, koji će za 46 posto smanjiti potrošnju električne energije.