Zaprimanje e-računa od 1. srpnja

28. lipnja 2019. Stupanjem na snagu Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18), Zagrebački holding d.o.o. još od 1. prosinca 2018. zaprima e-račune u skladu sa EU normom (2014/55/EU). 
 
Obveza zaprimanja isključivo elektroničkih računa u javnoj nabavi na snagu stupa 1. srpnja 2019.g.

U skladu s tim, svim obveznicima javne nabave, među kojima je i Zagrebački holding, poslovni subjekti koji isporučuju robu, radove, odnosno usluge - dužni su izdavati elektroničke račune.
S obzirom na to da obvezu javnih naručitelja koja se odnosi na e-račune propisuje Zakon, prema normama Europske unije, Zagrebački holding više neće zaprimati račune u papirnatom obliku te će iste, u slučaju zaprimanja prema nekadašnjoj praksi, morati vraćati pošiljateljima.
 
Podaci o organizacijskim jedinicama Zagrebačkog holdinga objavljeni su u Registru korisnika e-računa na stranicama Financijske agencije (FINA), a podrška poslovnim partnerima, za slučaj potrebe, osigurana je kroz adresu elektroničke pošte:  eracun@zgh.hr