Zagrebačkom holdingu dodijeljen MAMFORCE COMPANY© standard

"Dan otvorenih vrata za djecu zaposlenih, koji se ove godine održava treći put za redom, fleksibilno radno vrijeme za radna mjesta gdje je to primjenjivo, korištenje godišnjeg odmora u više navrata tijekom godine, jednaka prava za sve zaposlene samo su neke od mjera i politika koje Zagrebački holding svrstavaju uz bok ostalim poslodavcima dobitnicima MAMFORCE COMPANY© Standarda."


29. studenoga 2019. - Zagrebački holding od danas je nositelj certifikata Osnovni Mamforce Company© Standard, što ga svrstava uz bok poslodavcima koji strategijom poslovanja nastoje unaprijediti politike i uvjete rada u domeni odgovornosti prema obitelji i rodnoj jednakosti. Standard je dodijeljen u sklopu konferencije "Odgovorni poslodavci za odgovorno roditeljstvo 2.0".


Zaposlenici su najveća vrijednost 

MAMFORCE COMPANY© je priznati znak kvalitete koji poslodavcima potvrđuje kompetencije u provođenju obiteljski odgovorne i rodno osviještene politike upravljanja ljudskim potencijalima. Mamforce standard potiče poslodavce da odgovornim upravljanjem pomognu zaposlenima u usklađivanju privatnog i poslovnog života te omoguće ženama i muškarcima jednake prilike za razvoj. U sklopu Mamforce metode procjenjuju se postojeće politike upravljanja i radne prakse kako bi se dobili mjerljivi pokazatelji sustava upravljanja u odnosu na tržište (relativni standard) i najbolje moguće prakse (apsolutni standard). Tijekom proteklih nekoliko mjeseci, u Zagrebačkom holding provedena je DEI* procjena, s ciljem utvrđivanja razvijenosti politika i procedura, iskustva zaposlenih i analize ljudskih potencijala. Nakon provedene procjene, Zagrebački holding stekao je pravo na tzv. Osnovni Mamforce Company® Standard.

Među ostalim, analiza postojećeg stanja pokazala je da su najveće vrijednosti ovog poslodavca upravo zaposlenici koji svojim radom nastoje pridonijeti uspjehu organizacije. Zaposleni također cijene uvažavanje privatnih, odnosno obiteljski potreba o kojima mogu bez ustručavanja komunicirati s nadređenima.

Također je dobiven uvid u aktivnosti koje je moguće provesti s ciljem poboljšanja zadovoljstva zaposlenika koje ima izravan utjecaj na kvalitetu života. Usvajanjem akcijskog plana, odnosno provedbom aktivnosti i implementacijom mjera, Zagrebački holding će nastojati postići višu razinu zadovoljstva zaposlenih, jer zadovoljni zaposlenici su dodatna vrijednost i jamac uspješnosti organizacije. 

Svijetli primjer poslodavca koji omogućuje jednake prilike za razvoj

Valja napomenuti da je Zagrebački holding  jedan od svijetlih primjera poslodavaca koji na rukovodećim pozicijama zapošljava velik broj žena - udio žena u ukupnom broju zaposlenih u Holdingu je 21%, na upravljačkim pozicijama, koje uključuju razinu upravljanja od rukovoditeljica odjela do članica Uprave Društva, ih je 34%, a u Upravi Zagrebačkog holdinga 75% je žena.

Kada se uzme u obzir da se u Zagrebačkom holdingu obavljaju pretežito komunalne djelatnosti u kojima prevladavaju tradicionalna muška zanimanja, te da je na razini Hrvatske udio žena na upravljačkim pozicijama 29,1%, može se zaključiti da je Zagrebački holding svijetli primjer poslodavca koji omogućuje ženama i muškarcima jednake prilike za razvoj.

Nositelj Osnovnog Mamforce Company® Standarda od danas je i Gradska plinara Zagreb d.o.o., povezano društvo Zagrebačkog holdinga.
 
* različitosti, uključenja i pravičnosti