Zagrebački holding napravio povijesnu transakciju na hrvatskom tržištu kapitala


19. srpnja 2016. Završetak refinanciranja obveznica Zagrebačkog holdinga bila je tema današnje konferencije za novinare održane u Direkciji tvrtke.

O ovom izvanrednom poslovnom uspjehu te postignućima Grada Zagreba i Zagrebačkog holdinga govorili su gradonačelnik Zagreba Milan Bandić i predsjednica Uprave Zagrebačkog holdinga Ana Stojić Deban te Božo Prka, predsjednik Uprave Privredene banke Zagreb i Miljenko Živaljić, predsjednik Uprave Zagrebačke banke, koji su zajednički agenti novog izdanja obveznica ZGH. O važnosti ovog izdanja obveznica na domaćem tržištu kapitala na konferenciji je govorila i predsjednica Uprave Zagrebačke burze Ivana Gažić.

Među ostalim, na konferenciji je istaknuto da je Zagrebački holding izdao obveznice na domaćem tržištu u iznosu od 1,8 milijardi kuna s dospijećem u srpnju 2023., uz kamatnu stopu od 3.875%. To je najniža kamatna stopa po kojoj se neko trgovačko društvo ili grad zadužilo na navedeni rok na hrvatskom tržištu kapitala.
Refinanciranje obveznica Zagrebačkog holdinga s niskom kamatnom stopom rezultat je dugoročne strategije razduživanja koja je uključivala refinanciranje po nižoj kamatnoj stopi te smanjenje izloženosti valutnom riziku.  Interes za novom 7-godišnjom kunskom obveznicom Zagrebačkog holdinga, osiguranom jamstvom Grada Zagreba, snažno je nadmašio ponudu rezultirajući ukupnom potražnjom od više od 3 milijarde kuna iako je ponuđeno 1,8 milijardi.
Sredstva prikupljena novim izdanjem bit će iskorištena za prijevremen otkup i otkup po dospijeću postojeće euroobveznice, izdane 2007. godine u iznosu od 300 milijuna eura. Nova obveznica imat će kamatnu stopu od 3.875%, što je znatno smanjenje od kamatne stope koju imaju postojeće euroobveznice Zagrebačkog holdinga, a koja iznosi 5.5%.

Uspjeh izdanja očituje se i u premiji koju je Holding ostvario na referentni prinos državne obveznice koja je značajno niža u odnosu na premije drugih europskih gradova (a gradovi imaju još niži rizik od društava u vlasništvu gradova, kao što je Zagrebački holding). Ključan doprinos uspješnosti izdanja proizlazi iz financijske snage i gospodarskog razvoja Grada Zagreba, koji je sa solidarnim jamstvom podržao novo izdanje Zagrebačkog holdinga.
Sveukupno je čak 59 investitora sudjelovalo u izdanju kunskih obveznica Zagrebačkog holdinga, od čega je bilo 29 obveznih i dobrovoljnih mirovinskih fondova, 11 banaka, 6 investicijskih fondova, a ostatak potražnje činile su osiguravajuće kuće, pravne i fizičke osobe te jedna međunarodna financijska institucija. Zadovoljstvo ovakvom strukturom investitora je tim veće jer je jedan od ciljeva ovog izdanja bio i doprinos razvoju domaćeg tržišta kapitala.

Usporedno s procesom novog izdanja tekao je prijevremeni otkup, koji je također završio uspješno, s otprilike 50% otkupljenih obveznica  (u nominalnom iznosu od 146,3 milijuna eura). Efekti cjelokupne transakcije refinanciranja postojećih euroobveznica novim izdanjem.

Financijski rezultati transakcije iznose oko 195 milijuna kuna ušteda: budući da su kamatna stopa i prinos nove obveznice značajno smanjeni, sa 5.5% na 3.875% (kamatna stopa), odnosno sa 5.591% na 4.35% (prinos), društvo će na godišnjoj razini ostvarivati uštede na razini od 1,24% iznosa izdanja. Konkretnije, uzimajući u obzir efekte snižene kamate u 7-godišnjem razdoblju, ušteda bi trebala biti oko 195 milijuna kuna.
Također, nova obveznica će biti u kuni, dok je postojeća euroobveznica u eurima, što znači da će, kao rezultat procesa refinanciranja i usklađenja valutne strukture prihoda i obaveza, društvo u velikoj mjeri sniziti valutni rizik kojemu je do sad bilo izloženo.

Iako nakon dospijeća postojeće euroobveznice (srpanj 2017.), Zagrebački holding više neće imati obavezu održavati kreditni rejting od dvije svjetske rejting agencije, odlučeno je da se i tijekom razdoblja do dospijeća novih kunskih obveznica zadrži takva praksa godišnjeg ocjenjivanja od barem jedne svjetske rejting agencije. Na taj način želimo utjecati na podizanje standarda i kvalitete hrvatskih korporativnih izdavatelja.
Ulogu zajedničkih agenata novog izdanja imale su Privredna banka Zagreb i Zagrebačka banka.

Za Zagrebački Holding ovo izdanje je veliko priznanje od hrvatske investitorske javnosti, ovo je potvrda da je prepoznat sustavan rad na restrukturiranju i unapređenju cjelokupnog poslovanja – ostvaren je zavidan financijski rezultat, po prvi puta donesen Kodeks korporativnog upravljanja, usvojen godišnji, srednjoročni i dugoročni plan. Investitori su prepoznali da ulagati u Zagrebački Holding znači ulagati u bolji život u Zagrebu.
Za Grad Zagreb, ovo izdanje znači da su investitori spremni podržati razvoj Grada.