Za svako korištenje reciklažnog dvorišta - vreća "Zrinka"

Količine odvojeno prikupljenog biootpada u gradu Zagrebu porasle su u 2020.
za 19,8 tona ili čak 3 puta u odnosu na prethodnu godinu.

 

7. svibnja 2021. - Građani grada Zagreba – korisnici usluga Zagrebačkog holdinga, od danas će prilikom odlaganja otpada iz kućanstva na reciklažnim dvorištima podružnice Čistoća, zauzvrat ponijeti kući vreću kvalitetnog prirodnog organskog gnojiva „Zrinko“.

Radi se o kompostu koji proizvodi podružnica Zrinjevac iz organskog otpada koji je skupljen u smeđim spremnicima od građana grada Zagreba, te od zelenog otpada (od drveća i grmlja) koji je prikupljen s javnih površina od strane podružnice Zrinjevac.

Zahvaljujući proširenju komunalne infrastrukture te angažmanu građana, unatrag dvije godine podružnica Čistoća ukupno je prikupila 32,3 tone biootpada, 6,3 tone u 2019. i 26,1 tonu u 2020. ili čak 3 puta više.

Podsjetimo, usluga odvojenog prikupljanja otpada u 2019. je proširena na biootpad koji se prikuplja od korisnika u obiteljskim kućama i u stambenim zgradama. U sklopu te usluge, svi građani grada Zagreba dobili su mogućnost odvajanja biootpada na svom kućnom pragu u smeđe spremnike.

U smeđim spremnicima skupljaju se samo biljne tvari: reznice drveća i grmlja, lišće, otkos trave, ostatci voća i biljaka. Otpad životinjskog podrijetla, poput mesnih prerađevina, kostiju ili ostataka termički obrađene hrane, odlaže se kao miješani komunalni otpad (u slučaju kućanstava) ili kao sadržaj posebno određenih spremnika za kuhinjski otpad (ugostiteljstvo).
 

Kompostana Jankomir – prvi ekološki projekt zbrinjavanja otpada

Jedan od prvih projekata ekološkog zbrinjavanja otpada u Zagrebu i Hrvatskoj je upravo kompostiranje, koje je započelo 1991. godine otvaranjem kompostana Jankomir. Danas se iskorištavanje odvojeno sakupljenoga zelenog otpada i biootpada na području Zagreba obavlja na 2 lokacije, u kompostanama Markuševec i Prudinec, gdje se oporabljuje zeleni otpad te ga podružnica Zrinjevac kao kompost vraća na zelene površine grada i u proces proizvodnje bilja.

Kompost „Zrinko“ je kvalitetno prirodno organsko gnojivo dobiveno kompostiranjem organskih otpadaka. Pogodan je za poboljšanje fizikalno-kemijskih i bioloških svojstava tla. Osigurava biljci potrebna mikro i makro hranjiva, optimalni vodni režim tla te pospješuje mikrobiološku aktivnost.

Tako proizveden kompost dostupan je građanima grada Zagreba besplatno na reciklažnim dvorištima, prilikom odlaganja kućnog otpada. Kompost se dijeli u vrećama volumena 10 litara.

Gospodarenje biorazgradivim otpadom je najprirodniji način recikliranja otpada. Pozitivni učinci rezultiraju proizvodnjom hrane, zaštitom tla, podzemnih voda i klime.

Dodatne informacije o kompostu „Zrinko“: