Uvođenje usluge odvojenog prikupljanja biootpada15. veljače 2019.
- Nakon uvođenja javne usluge odvojenog skupljanja otpadnog papira, od sada građani grada Zagreba odvajat će zasebno u svakom domaćinstvu još jednu vrstu biorazgradivog komunalnog otpada - biootpad.
 
Prve će spremnike za biootpad od ponedjeljka 18. veljače dobiti građani koji stanuju u obiteljskim kućama u gradskim četvrtima Podsljeme, Brezovica i Maksimir, nakon čega slijedi proširenje usluge na cijeli grad Zagreb. Spremnik za biootpad označen je smeđom bojom. Uz spremnik se nalazi informativni letak.
 
Odgovornim pristupom prema odvajanju biootpada svi zajedno:
 • razvijamo zdrave ekološke navike,
 • smanjujemo količine otpada na odlagalištu,
 • proizvodimo korisni kompost za zelene površine,
 • smanjujemo emisije stakleničkih plinova i štitimo okoliš.
 
U smeđe spremnike za biootpad odvajat ćemo:
 • kuhinjski otpad (ostaci i kora voća i povrća, ljuske jaja, talog od kave, vrećice od čaja, ostaci kruha, listovi salate, blitve, kelja i sl.) ,
 • vrtni ili zeleni otpad (uvelo cvijeće, granje, otpalo lišće, otkos trave i živice, zemlja iz lončanica, ostaci voća i povrća i sl.),
 • male količine ostalog biootpada (kora drveta, kosa i dlaka, piljevina, papirnate maramice, borove iglice, male količine papira u koje su bili zamotani kuhinjski otpaci).
 
U smeđe spremnike NE odlaže se:
 • ostaci termički obrađene hrane,
 • meso, riba, kosti, koža,
 • mliječni proizvodi, ulja i masti,
 • pepeo, ambalaža (kartonska, staklena, plastična), guma, opasni otpad,
 • obojeni i lakirani drveni otpad,
 • odjeća, cigarete i dr.
 
Zbog sanitarno higijenskih razloga, molimo građane da prije odlaganja u smeđe spremnike svoj biootpad stave u bioorazgradive vrećice, papirnate vrećice ili ga omotaju u papir.
 
Građani su dužni koristiti javnu uslugu, omogućiti pristup spremnicima u vrijeme pružanja usluge odvoza i čuvati spremnike od oštećenja i otuđenja.

Učestalost odvoza biootpada je jedanput tjedno u svakoj gradskoj četvrti.

Nakon podjele spremnika obiteljskim kućama, uslijedit će podjela za višestambene objekte koji koriste zajedničke spremnike. Na njihove kućne adrese stići će biorazgradive vrećice od 30L koje će odlagati u smeđi spremnik (26 besplatnih vrećica za polugodišnje razdoblje, dakle 4 vrećice za jedan mjesec).
 
Više informacija o BIOOTPADU  mogu se prinaći na web stranice www.cistoca.hr.

Također, građanima su na raspolaganju agenti Pozivnog centra, na broju telefona 072 500 400, svakim danom od 0 do 24 sata.